Etimaden İşletmleri Genel Müdürlüğü Kimya Sektörü

Etimaden İşletmleri Genel Müdürlüğü

Etimaden İşletmleri Genel Müdürlüğü

 • Firma Adresi :

  Keçiören Ankara

 • İl : Ankara
 • İlçe : Keçiören
 • Telefon : 03122942000
 • E-Mail : etimaden@etimaden.gov.tr
 • Web Site : http://www.etimaden.gov.tr
 • Firma sektörü : Kimya Sektörü

 • Firma kuruluş amaç : Atatürk’ün önderliğinde 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda; sanayi bankalarının kurulması gereğinden söz edilerek, sanayinin birçok sahalarında “sanayi kooperatiflerinin”, “sanayi kredi müesseselerinin”, “sanayi gayesiyle teşekkül edecek anonim şirketlerin” tesisiyle ferdilikten, topluluğa ve birliğe doğru gidilebileceği, büyük sanayi iktisatlarında irşat ve iştirak ile halka yol gösterilmesi gereği önerilmiştir.   Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının programı olarak bilinen; Cumhuriyet Hükümetinin 11 Nisan 1934 tarihinde “Sınai Tesisat ve İşletme Raporları Üzerinde Tetkikler ve Kararlar Başlıklı” Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yatırım projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak; Türkiye’nin yer altı varlıklarından madenlerin teknolojik gereklere uygun olarak verimli bir işletmecilikle işletilmesini sağlamak; elektrik üretimi, dağıtımı ve bünye içinde bankacılık yapmak üzere, 22/6/1935 tarihli ve 3035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/6/1935 tarihli ve 2805 sayılı Eti Bank Kanunu ile iktisadi devlet teşekkülü olarak ETİBANK kurulmuştur.

 • Firma faaliyet : Kimya

Eti Matik

Deterjan, yüzey aktif özelliği nedeniyle temizleme ve arıtma özelliği b..

devamı >
Paylas